Disclaimer

De Regels voor een goed gebruik

Hieronder kan u onze “regels voor een goed gebruik” terug vinden van de Museum Dr. Guislain website. Door het gebruiken van deze site, heeft u deze regels ook aanvaard. Af en toe kunnen deze regels aangepast worden. Indien u een reguliere bezoeker bent van deze site, raden wij u aan om deze regels regelmatig te herbekijken.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Museum Dr. Guislain is ertoe verbonden uw privésfeer te beschermen. Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen over u om specifieke diensten aan te bieden die u aangevraagd heeft. We kunnen dit eventueel ook gebruiken om u op de hoogte te brengen van veranderingen binnen onze diensten, toekomstige evenementen en ontwikkelingen, of om u te informeren over speciale promoties die volgens ons u zullen interesseren.

Al de informatie die u ons bezorgt, behoort tot de privésfeer en is beveiligd. Momenteel verkopen of verhuren wij geen informatie uit, en Museum Dr. Guislain zal dit ook nooit doen zonder dit eerst bij u na te vragen. Onder de wet op de privacy volgen wij de strikte procedures van het opslaan en het openbaar maken van informatie die u ons gegeven heeft, dit om niet toegestane gebruik te voorkomen. Onze beveiligingsprocedure bestaat erin dat wij op regelmatige basis een bewijs van identiteit aanvragen voordat wij u gevoelige informatie bezorgen.

Door het openbaar maken van uw persoonlijke informatie aan ons door gebruik te maken van deze website of via de telefoon, stemt u toe tot het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonlijke informatie door Museum Dr. Guislain op de wijze die hier in deze privaatrechtelijke verklaring beschreven wordt.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de informatie die wij over u beschikken, gelieve ons te contacteren via info@museumdrguislain.be.

Copyright

De Museum Dr. Guislain website en zijn inhoud zijn copyright van Museum Dr. Guislain. Het reproduceren van het materiaal is toegestaan vrij van kosten in elke formaat of voor elk medium voor onderzoek, private studie of voor interne circulatie binnen een educatieve organisatie (zoals scholen en universiteiten). Dit is onderworpen aan het materiaal dat nauwkeurig gereproduceerd wordt en niet in een misleidende context of in een aangepast formaat zoals rekken, verkleinen, (in)kleuren of aangepast op welke manier dan ook waardoor het origineel formaat aangepast werd.

Uitgezonderd: De foto’s die te vinden zijn onder “pers/voor de pers” zijn enkel bestemd voor journalistieke publicaties over het museum en de lopende tentoonstellingen. Deze foto’s mogen voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt.

Als een van deze ‘items’ op deze website gereproduceerd of gekopieerd worden door derden,  moet steeds de bron van herkomst geïdentificeerd worden en de copyright vermeld : bv. Jean Brusselmans. Het onweder, 1938, Olie op doek, 112 x 122cm - Collectie Museum Dr. Guislain, Oostende. Foto : Steven Decroos. ©SABAM 2011

Commerciële gebruikers die een beeld wensen te reproduceren op een commerciële basis dienen contact op te nemen met info@museumdrguislain.be

Het filmen en fotograferen zijn niet toegestaan in Museum Dr. Guislain zonder voorafgaandelijk toestemming. Om deze te bekomen, gelieve contact op te nemen met info@museumdrguislain.be

Publiekswerking

Voor de publiekswerking werden enkele spontane foto’s genomen, ouders/voogden die deze foto’s liever niet op onze website zien staan gelieve contact met ons op te nemen via info@museumdrguislain.be

Linken

U bent vrij om de Museum Dr. Guislain website te linken aan uw persoonlijke website, blog of andere kanalen voor uw eigen gebruik en niet om winst te maken. Toch eist het Museum Dr. Guislain een schriftelijke aanvraag vóór u deze link publiceert op eender welke coöperatieve, commerciële of professionele website.

Links van onze website leiden naar andere sites

Museum Dr. Guislain  steunt, sponsort of keurt geen enkele informatie of afbeelding of verdere informatie goed die op deze websites verschijnt.

Virussen

Alle inspanningen zijn geleverd om te garanderen dat deze website virusvrij is, maar Museum Dr. Guislain geeft geen enkele garantie dat deze site vrij van virussen is, de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een erkende antivirus pakket.

Overzicht

Zoals de meeste websites, houdt Museum Dr. Guislain een overzicht bij van bepaalde informatie bij elke aanvraag die u ons toestuurt. Deze informatie wordt gebruikt door onze administratie en voor het vergaren van statistieken. Bepaalde informatie kan publiek gemaakt worden, maar indien dit gebeurd, zal deze informatie in algemene vorm gebruikt worden waardoor een individu niet kan geïdentificeerd worden. Data kunnen ook occasioneel gebruikt worden om technische problemen te kunnen onderzoeken, tenzij deze op gerechtelijke wijze opgeëist wordt, zal geen enkele opgeslagen informatie doorgegeven worden aan derden.