Toekomstige tentoonstellingen

tentoonstelling

Erfgoeddag in het Museum Dr. Guislain

Van keisnijding tot mindfulness
23.04.17 - 23.04.17

Hoe werden geesteszieken doorheen de eeuwen behandeld ? Wat was hun status in de maatschappij? Omgaan met waanzin doorheen de tijden : een mengeling van magie, religie, dwang en zorg, controle en wetenschap. Waar geen rede mee te rijmen valt, wil men bestraffen, zalven, verzorgen, genezen : een fascinerende geschiedenis.

Rondleidingen voor volwassenen om 13u, 14u, 15u (duur 1 uur)
Rondleidingen voor kinderen (vanaf 6 jaar tot 12 jaar). Ook om 13u, 14u, 15u  (duur 1 uur).

Geen reservatie nodig.

Liederen over ‘zorg’

Het Vocaal Ensemble "Dudoka" vertaalt het thema "Zorg" in liederen van de 20ste en 21ste eeuw. Liederen over de zorg voor de geliefde partner, de zorg voor de ziel, de zorg voor onze naasten, de zorg van de moeder voor het kind, enz... Het wordt een mooie liederenlijst met pareltjes van Leonard Bernstein, Eric Whitacre, Graham & Lovland, Gustav Mahler, Sinéad O'Connor, e.a.

Concert om 11 u, in de kapel van het P.C. Dr. Guislain.

Geen reservatie nodig.

Genki, care-& mindful fitness 

Genki  is Japans voor fit en vreugdevol voelen. Bij care -& mindful  fitness gaan we bewust bewegen. De juiste balans van ontspanning en concentratie verfrist de geest en maakt ons Genki i.s.m. Toon Deboutte

Workshop  om 14u

Reserveren is noodzakelijk, tel 09 216 35 95 of info@museumdrguislain.be (en yogamatje meebrengen a.u.b.)

Dagboek van een mantelzorger

Dankzij mantelzorgers kunnen zieken langere tijd thuis blijven wonen. Deze taak is vaak een fulltime job en vergt dus veel energie, waardoor men stevig in de schoenen moet staan. De workshop leert hoe je dit een plaats kan geven in een dagboek, waardoor je het overzicht niet verliest. Het laat je bovendien toe om je ervaringen gemakkelijker met anderen te delen. I.s.m. Wijkgezondheidscentrum De Kaai, Dienstencentrum De Boei en WISPER

Workshop om 14u ( geen inschrijving nodig )

Alle activiteiten zijn gratis. De vaste collecties zijn gratis te bezoeken op Ergoeddag, Een andere wereld is betalend.

lees meer
tentoonstelling
Sébastien Van Malleghem

(On)behandeld

Over internering, schuld en boete
06.05.17 - 15.10.17

Tussen de veroordeelde misdadiger en de psychiatrische patiënt staat de geïnterneerde: iemand die een misdaad beging, maar die niet verantwoordelijk is voor zijn/haar daden als gevolg van een psychische problematiek. Ruim één op vier geïnterneerden in België wordt niet behandeld in een psychiatrisch centrum, maar verblijft achter slot en grendel. Ze krijgen amper hulp of begeleiding. België is daarvoor al meermaals door Europa veroordeeld. Internering is de 'moderne vergeetput van onze beschaving'. Onbehandeld wil deze problematiek en de complexiteit van de schuldvraag breder onder de aandacht brengen, want achter juridische uitspraken gaan mensen en verhalen schuil die al te vaak naar de achtergrond verdwijnen.

lees meer
tentoonstelling

Ave Luïa

i.s.m. La ā€˜Sā€™ Grand Atelier
24.06.17 - 15.10.17

Verschillende kunstenaars van La 'S' Grand Atelier, dat artistieke ateliers organiseert voor kunstenaars met een verstandelijke beperking in Vielsalm, wijdden zich met Ave Luïa, een project dat startte in 2014, aan het thema religie. Los van theologische of ideologische opvattingen kiezen ze radicaal de kant van de creativiteit en scheppen een prikkelend universum met 'geloof' als focus. De deelnemende kunstenaars gaan elk op hun eigen manier om met deze thematiek - van een nieuwe interpretatie van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck, over het omwikkelen en bestikken van crucifixen, tot het maken van gravures op basis van Gustave Doré's bijbel. Zonder taboe wordt een verfrissende kijk gegeven op de plaats van religie in de huidige samenleving.

lees meer