detail uit: Willem van Genk, Brooklyn Bridge, ca. 1975, mixed media op papier, Collectie De Stadshof, Museum Dr. Guislain, Gent Willem van Genk

Kunstcollectie

Het tweede luik in de collectie van het Museum Dr. Guislain is de outsiderkunst. Deze term refereert aan de titel van een boek dat door de Britse kunsthistoricus Roger Cardinal in 1972 werd uitgegeven en verwijst naar werk gemaakt door kunstenaars die buiten het reguliere kunstcircuit werken. De aandacht voor deze kunstenaars heeft twee bronnen: enerzijds in de ontdekking van de ‘naïeve kunst’ en anderzijds in de psychiatrie. In 1928 exposeerde de kunsthistoricus Wilhelm Uhde in Parijs zijn autodidacte ‘schilders van het heilige hart’, die hij sinds 1912 verzamelde. In 1922 al publiceerde de Duitse psychiater en kunsthistoricus Hans Prinzhorn Bildnerei der Geisteskranken, waarvoor hij zo’n 5000 werken van psychiatrische patiënten verzamelde. Dit boek inspireerde vele kunstenaars, waaronder Jean Dubuffet die de term ‘art brut’ introduceerde, pure kunst, zoals de ‘champagne brut’ die hij plaatste tegenover culturele kunst. Sinds de jaren zeventig spreekt men over ‘outsider art’, een term die veel breder is.

Outsiderkunstenaars maken beeldend werk dat van talent, verbeelding en authentieke scheppingskracht getuigt. Hun werk staat helemaal los van beroepskunst, opleiding, traditie en stijl. Met hun opmerkelijke schilderijen, beeldhouwwerken en installaties raken ze een breed publiek. Vandaag is er steeds meer aandacht voor outsiderkunst in het officiële kunstcircuit en wordt outsiderkunst vaak naast hedendaagse kunst gepresenteerd.

Het werk  van outsiders is niet onder één noemer te vatten. Er zijn verhalenvertellers en  kunstenaars die vanuit een koortsachtige dwang een eigen wereld scheppen. Vanuit welke intentie dan ook, het beeld is altijd zonder aarzeling, trefzeker en overtuigend neergezet.

De collectie van het Museum Dr. Guislain startte met een kleine verzameling  beeldend werk van artistiek begaafde psychiatrische patiënten en mensen met een mentale beperking. In 2002 kende de verzameling een enorme uitbreiding: de internationaal gerenommeerde collectie van Stichting Collectie De Stadshof kwam als langdurige bruikleen naar Gent. Deze topcollectie – van naïeve kunst tot art brut –  telt meer dan 6000 werken van bijna 400 outsiderkunstenaars als A.C.M., Herman Bossert, Nek Chand,  Paul Duhem, Luiz Figueiredo, Madge Gill, Siebe Wiemer Glastra, Bertus Jonkers, Pavel Leonov, Bonaria Manca, Markus Meurer, Michel Nedjar, Oswald Tschirtner, Willem van Genk en August Walla.

In de kunstcollectie van het Museum Dr. Guislain is er naast outsiderkunst ook plaats voor hedendaagse kunst met een link met geestelijke gezondheidszorg, zoals werk van Peter Granser, Gérard Alary, Jean Rustin, Koen Broucke, Philippe Vandenberg, Ronny Delrue en Marc Maet.

Het is van belang outsiderkunst, zowel historische als recente werken, te bewaren, te tonen en te onderzoeken. Het Museum Dr. Guislain draagt als expertisecentrum voor outsiderkunst bij tot de ontsluiting en verspreiding ervan.

Je kan de collectie van het Museum Dr. Guislain doorzoeken op Ergoedinzicht.