Collecties

De collectie van het Museum Dr. Guislain bestaat uit 2 deelcollecties: de geschiedenis van de psychiatrie en de kunstcollectie, waarvan een selectie permanent in het museum te zien is. De medische collectie is gegroeid uit een kleine ‘kernverzameling’ van oude objecten die binnen de muren van het Guislainziekenhuis bewaard werden. De grote meerderheid van de collectie is door het museum zelf verworven, hetzij door aankoop, hetzij via schenkingen of legaten. De medische collectie is bijzonder heterogeen en bestaat uit objecten die zowel verwijzen naar de pre-psychiatrische periode, de geesteswetenschappen voor Freud, als naar de biologisch gerichte psychiatrie. Bovendien bezit het museum een grote fotocollectie, waarbij het inhaakt op de interesse van de 19de-eeuwse psychiatrie voor dit nieuwe medium. Zo besliste de Schotse ‘psychiater’ Dr. Diamond in 1850 om zijn handboeken niet langer met gravures, maar met foto’s te illustreren. Foto’s lieten hen toe op een ‘objectievere manier’ te kijken naar de psychisch zieke en zelfs de jonge wetenschap op weg te helpen naar het vinden van echte ‘types’ in de psychiatrische ziektebeelden. Naast een historische collectie koopt het museum ook op regelmatige basis werk aan van hedendaagse fotografen.

Het tweede luik in de collectie van het Museum Dr. Guislain is de outsiderkunst. Deze term duidt het spontaan en onconventioneel werk aan van kunstenaars die buiten het professionele kunstcircuit werken of in de marge van de samenleving opereren. Dit kunnen psychiatrische patiënten zijn, mensen met een verstandelijke beperking, mensen die geïsoleerd leven en moeilijk hun positie in de maatschappij vinden, maar evengoed speelse creatievelingen die in hun werk onbedwingbaar hun eigen weg gaan. Naast de eigen collectie maakt ook de internationaal gerenommeerde collectie van Stichting Collectie De Stadshof sinds 2002 als langdurige bruikleen deel uit van het Museum Dr. Guislain. Deze topcollectie – van naïeve kunst tot art brut –  telt meer dan 6000 werken van bijna 400 outsiderkunstenaars. In de kunstcollectie van het Museum Dr. Guislain is er naast outsiderkunst ook plaats voor hedendaagse kunst met een link met geestelijke gezondheidszorg, zoals werk van Peter Granser, Gérard Alary, Jean Rustin, Koen Broucke, Philippe Vandenberg, Ronny Delrue en Marc Maet.

Je kan de collectie van het Museum Dr. Guislain doorzoeken op Ergoedinzicht.

Meer over onze collectie

download pdf