Studiedag

Imagine the brain, Imagining human

27.04.18 - 27.05.18

Angst wordt gewoonlijk beschouwd als een negatieve emotie. Vrees of schrik zijn functioneel voor overleving, een natuurlijke respons op een echt gevaar. Voor denkers als Kierkegaard, Heidegger en Sartre leidt het besef dat we vrij zijn tot angst, maar is deze angst de aanzet om verantwoordelijkheid over ons handelen te nemen. Hun discours staat in sterk contrast met medisch-neurologische concepties van angst als een pathologie die vraagt om medische therapie. Terwijl dit soort benaderingen de negatieve aspecten van angst kunnen verminderen, verkleinen ze ook het positieve potentieel van angst. Deze serie artistieke interpretaties van angst werd gecreëerd door de iArts-studenten onder begeleiding van  kunstenares Juul Sadée en  filosoof Laurens Landeweerd. Ze presenteren angst vanuit subjectief, existentieel, maatschappelijk en neurologisch oogpunt.

lees meer