tentoonstelling
Affiche Oorlog en Trauma

Oorlog en trauma

Soldaten en Psychiaters 1914 - 2014
01.11.13 - 30.06.14

Hoe verzorgde men de gewonde soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog? Wie deed dat? Hoe evacueerde men de slachtoffers? Wat gebeurde er met soldaten met shellshock? Waren het lafaards, mannelijke hysterici, of waren ze echt getraumatiseerd?

Aan de vooravond van de grote herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog, maakt de dubbeltentoonstelling Oorlog en trauma duidelijk dat de aandacht, ook honderd jaar later, naar het lot van de mensen moet uitgaan. Het In Flanders Fields Museum in Ieper behandelt de organisatie van de algemene medische zorg aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het Museum Dr. Guislain in Gent zoomt in op verschillende conflicten tijdens de twintigste eeuw, maar dan met de klemtoon op die specifieke tak in de geneeskunde, de psychiatrie.

Soldaten en ambulances 1914-1918

Bij de aanvang van de oorlog was geen enkel Europees leger klaar om het grote aantal slachtoffers op te vangen en menswaardig te behandelen. De vuurkracht van de legers werd opgedreven, de verdediging versterkt, maar de zorg om de slachtoffers bleef ver achterop hinken. Filantropie, privé-initiatief en heroïsche inzet van vele enkelingen moesten het falen van de krijgsgeneeskunde opvangen. De tentoonstelling Soldaten en ambulances 1914-1918 focust op de medische zorg aan het front in de Westhoek. Met welke soorten verwondingen en ziektes werden de artsen in de veldhospitalen geconfronteerd? Welke behandelingen werden er toegepast? En waar zijn er vandaag nog sporen van evacuatieroutes terug te vinden?

Naarmate de oorlog vorderde, evolueerde ook de medische zorg en werden de organisatie en opvang beter. De grootste doorbraak was echter de erkenning – zij het schoorvoetend – van het psychische trauma als gevolg van de oorlog.

Soldaten en psychiaters 1914-2014

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren vele soldaten slachtoffer van bizar, angstig en gestoord gedrag, men sprak van ‘shellshock’. De legerleiding stond voor een dilemma: waren ze echt getraumatiseerd of waren het gewoon lafaards, die zo probeerden van het zeer angstwekkende front weg te blijven? Moest men ze evacueren of beter terugsturen? En hoe behandelt men shellshock het best? De tentoonstelling Soldaten en psychiaters 1914-2014 onderzoekt de aandacht voor en de omgang met psychisch leed tijdens de Groote Oorlog, maar focust eveneens op recentere conflicten uit de jongste eeuw. Hoe behandelen psychiaters een soldaat met het posttraumatisch stresssyndroom vandaag? Is er meer begrip? En hoe kijken verslaggevers en oorlogsfotografen naar oorlogsgeweld en psychisch leed?

Soldaten en psychiaters brengt de psychische gevolgen van oorlogsvoering in beeld: van de eerste shellshockfoto’s en de actuele oorlogsfotografie tot tekeningen van omgebrachte psychiatrische patiënten tijdens WOII. Maar de oorlog is soms zeer dichtbij: ook slachtoffers van verkrachting en misbruik lijden aan dezelfde symptomen van PTSS. Soldaten en psychiaters toont de evolutie van het traumabegrip: van shellshock tot posttraumatisch stresssyndroom, van 1914 tot 2014.

lees meer