tentoonstelling

Lichtgevoelig - Psychiaters Patiënten Portretten 1865-2015

in het kader van 80 Days of Summer - Stories of Identity
12.06.15 - 11.10.15

Het ontstaan van het psychiatrisch gesticht en de prille ontwikkeling van de fotografie vallen samen, ongeveer halfweg de negentiende eeuw. Psychiaters en fotografen raken snel geïnteresseerd in elkaars wereld. Tot diep in de twintigste eeuw fotografeert men patiënten als een vorm van inventarisatie, een poging om de ziekte, veeleer dan de zieke te documenteren.
In de jaren zestig van de vorige eeuw wijzigt de relatie: fotografen klagen met hun werk de wantoestanden in de psychiatrie aan. De evidentie van het gesticht is verleden tijd. 
De fascinatie voor de fotografie is in de psychiatrie nog altijd aan de orde. Maar de inzet is gewijzigd: de patiënt gaat zelf aan de slag en geeft een inkijk in zijn wereld.

Lichtgevoelig. Psychiaters Patiënten Portretten 1865-2015 toont een lange en intense geschiedenis met onverwachte en verrassende lijnen: verkrampte handen, vreemde lichaamscurves, half verborgen medische instrumenten. Naast Lichtgevoelig zijn er vanaf midden juni nog drie andere fototentoonstellingen te zien: Condemned - Robin Hammond, Facing Japan en Het Huis - Karin Borghouts. De zomertentoonstellingen kaderen in het Gentse festival 80 days of Summer.

lees meer