tentoonstelling
Affiche Schets of schim

Schets of Schim

Over Architectuur en Intuïtie
21.04.07 - 14.10.07

Hoe rationeel is architectuur? Is ze zelfs in de handen van de meest gereputeerde architecten, niet onderhevig aan irrationele handelingen en intuïtie? Schets of Schim is een tentoonstelling over het intuïtieve, het irrationele en het onbewuste in architectuur. Ze toont werk tussen het onbegrensde van de droom en de inperkingen van de werkelijkheid. De architectuur gaat er vliegen of drijven of neemt dierlijke en menselijke vormen aan. Ze verliest zich in symmetrie en details of wil eenvoudigweg een huis zijn voor haar maker.

De tentoonstelling presenteert architectonische en stedenbouwkundige constructies, die verschijnen in tekeningen en maquettes van outsiderkunstenaars naast schetsen van toparchitecten. In deze tekeningen leggen ze de krijtlijnen vast van toekomstige gebouwen en fictieve plaatsen. Deze schetsen getuigen van de drang grip te krijgen op de structuur van de ruimte en de menselijke omgeving.

Schets of Schim toont de doorzichtige muren, de ontbrekende vensters en de vreemde perspectieven van de papieren architectuur. Het is een tentoonstelling over het fascinerende en quasi ongrijpbare moment van de creatie.

lees meer